Om GDPR, ePrivacy og andre persondatabeskyttelsesregler.

EU tager et stort skridt frem mod nye persondataregler

  • Post category:GDPRPolitik

EU's 27 medlemslande har i Det Europæiske Råd vedtaget et udkast til ePrivacy-forordningen, som nu kan sætte mere fart i langvarige forhandlinger. Det er især reglerne for indhentning af samtykke, som stadig er et omstridt punkt. Læs mere her.

Fortsæt med at læse EU tager et stort skridt frem mod nye persondataregler