Vagthund og forkæmper

DAOM er en erhvervspolitisk interesseorganisation. Som samlende stemme for danske markedsførende virksomheder har vi derfor det sigte;

  • at sikre retten til frit at markedsføre alle tjenesteydelser og produkter, der lovligt produceres, importeres, sælges og forbruges.

  • at skabe den stærkest mulige varetager af fælles interesser for købere af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.

  • at benytte denne fælles styrke til at sikre fair, konkurrenceudsatte, gennemskuelige og bæredygtige vilkår for erhvervslivets køb af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.

  • at agere som købernes vagthund og reagere samlet på urimelige og/eller ulovlige vilkår fra leverandører.

  • at sikre markedsførere i Danmark størst mulig indflydelse på international og national lovgivning, der direkte eller indirekte regulerer erhvervslivets muligheder for markedsføring.

  • at styrke marketing som en strategisk og forretningskritisk funktion i virksomhedens værdikæde.

  • at hjælpe medlemmerne med at blive mere effektive markedsførere.

Vedtægter

Foreningens vedtægter stammer fra den stiftende generalforsamling afholdt den 3. december 2020. Du finder dem her: