Vi arbejder for bedre sociale medier

Global Alliance for Responsible Media (GARM) er en verdensomfattende indsats, der via brancheforeninger (som DAOM) forener brands/virksomheder, mediebureauer & medieplatforme i at reducere tilgængeligheden og indtægtsgenerering af skadeligt indhold online – primært på sociale medier. Dette omfatter bla. at fjerne skadeligt indhold i 11 kategorier. Indsatsen mod skadeligt indhold er længere fremme i andre lande, og i Danmark relanceres indsatsen i foråret 2023, for at styrke de digitale mediers potentiale for danske annoncører.

En plan for arbejdet præsenteres i foråret 2023 med involvering af relevante medier og virksomheder. Samlet skal det sikre bedre sociale medier og bedre og mere effektiv digital markedsføring. Tiltagende er afgørende for at skabe et sikrere digitalt mediemiljø, der kan berige samfundet gennem indhold, kommunikation og handel.

Hvad er GARM?

I september 2020 tog GARM de første vigtige skridt og skabte en løsning i en fælles ramme for delt definitioner, kendt som GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework. Den grundlæggende ramme udgjorde en aftalt sæt følsomme indholdskategorier med forskellige risikoniveauer, hver med retningslinjer for indtægtsgenerering, der spænder fra indhold, der ikke er egnet til annoncering (The Brand Safety Floor) til indhold, der er egnet til at være berettiget til indtægtsgenerering, men kan præsentere forskellige grader af følsomhed for annoncøren (The Suitability Framework). Adjacency Standards Framework er designet til at tjene som en ledsager til GARM Suitability Framework, at give reklamebranchens deltagere en fælles struktur til at evaluere brandsikkerheden og egnetheden af en annonceplacering i forhold til en annonces position i forhold til nærliggende indhold (dvs. “adjacency”) inden for specifikke medieformater. Adjacency Standards Framework fungerer inden for rammerne af GARM Suitability Framework – hvor følsomme indhold kan understøttes af reklamer. Vores overbevisning er, at større gennemsigtighed og fælles rammer vil gøre det muligt for annoncekøbere at understøtte indhold mere i overensstemmelse med virksomheds-, brand- og kampagneoverbevisninger via betalt medieindsættelse.

Whats next?

I DAOM ønsker vi, at Danmark er med fremme i dette arbejde, og DAOM etablerer derfor i foråret 2023:

  1. “GARM Steering Comitee” som har ansvaret for at drive GARM-indsatsen i Danmark
  2. “GARM Working Group” med medier, mediebureauer & virksomheder, der har ansvaret for at implementere GARM i Danmark. DAOM vil bla invitere Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube), Snapchat, TikTok, Twitter, Pinterest mfl. Dette vil bla omfatte udviklingen af tilbud om undervisning & information til danske annoncører (marketing i virksomheder) i ansvarlig markedsføring på sociale medier

Tag fat i os, hvis du vil bidrage eller høre mere:

Kontakt

Direktør: Thomas Kragh
thomas@daom.dk
+45 5139 3347