Formål og fokus er vækst for mennesker og organisationer

Foreningen formål som erhvervspolitisk interesseorganisation er at samle markedsførende virksomheder i Danmark med det sigte;

  • at sikre retten til frit at markedsføre alle tjenesteydelser og produkter, der lovligt produceres, importeres, sælges og forbruges.
  • at skabe den stærkest mulige varetager af fælles interesser for købere af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
  • at benytte denne fælles styrke til at sikre fair, konkurrenceudsatte, gennemskuelige og bæredygtige vilkår for erhvervslivets køb af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
  • at agere som købernes vagthund og reagere samlet på urimelige og/eller ulovlige vilkår fra leverandører.
  • at sikre markedsførere i Danmark størst mulig indflydelse på international og national lovgivning, der direkte eller indirekte regulerer erhvervslivets muligheder for markedsføring.
  • at styrke marketing som en strategisk og forretningskritisk funktion i virksomhedens værdikæde.
  • at hjælpe medlemmerne med at blive mere effektive markedsførere.

Vision

At være den samlende stemme for alle markedsførende virksomheder i Danmark.

Mission

Som den samlende stemme for markedsførende virksomheder i Danmark, er det foreningens mission at skabe vækst for marketingprofessionelle, for brands, for virksomheder og for branchen.

Ambition

Om 2 år har foreningen 150 medlemmer og 3 medarbejdere; en service/event-koordinator, en kommunikationsmedarbejder og en direktør, der tegner foreningen udadtil.

Foreningen er dagsordenssættende i medie- og marketingbranchen og i forhold til lovgivere gennem et aktivt og erfaringsudvekslende netværk i hele Danmark, der formulerer fælles løsninger på fælles udfordringer.

Foreningen har få ydelser/events, men de har alle ry for at være af exceptionel høj kvalitet og er som udgangspunkt tænkt digitalt og med forbundne ydelser før, under og efter.

Foreningens onlineressource er det første sted, medlemmer går hen, når de har brug for viden, hjælp, værktøjer og erfaringsudveksling.