Etik Kompas, version 1.0

Hvorfor et Etik kompas?

Markedsføring indebærer i stigende grad også etiske valg. Verden er blevet markant mere kompleks og global, med skiftende dagsordener og nye begreber som ”conscious media investment” og ”ethical media investments” rammer marketing. De etiske valg er klogt at forberede sig på, og at løfte ”strategisk” til ledelsen. Der kommer derfor stigende forventninger til etisk markedsføring, både fra kunderne og ledelsen. Selvfølgelig følger der et ansvar med at bruge millioner af kroner i markedsføring. Det gælder bl.a. på de sociale medier, som med stigende betydning, også tiltrækker sig øget negativ opmærksomhed, men også andre ”etiske dilemmaer”. Tænk blot på debatten om TikTok, FIFA World Cup, Rusland, unges mistrivsel, kunstig intelligens, diskrimination, ligestilling mm. Klima & bæredygtighed fylder meget, og ESG-rapporteringen rammer snart også marketing, hvor Co2-aftrykket af medieplaner kan blive vigtige at planlægge efter.

Lovgivning, image og etiske valg

Fremover vil der fra kunder og ledelse være øget opmærksomhed på virksomhedens etiske ansvar, og det gælder ikke kun brugen af sociale medier. Udover at sikre sig, at man overholder loven, og ikke risikerer image-tab, er der en række etiske valg man som virksomhed forventes at forholde sig til. Annoncører gør derfor klogt i løbende at ”etik-tjekke” markedsføringen, udarbejde en køreplan for forskellige scenarier, og ikke mindst tage sin ledelse i ed.
Det er nyt terræn for mange annoncører. Man kan nemt risikere omdømme, shitstorms mm hvis man ikke udviser rettidig omhu. Udfordringerne kan blive store, hvis de etiske beslutninger skal tages hurtigt, og med usikre konsekvenser, for at undgå shitstorms. Så er det bedre at forberede sig, og finde frem til virksomhedens etiske standpunkter. Der er nemlig altid en etisk grænse for hvor langt man vil gå, men ofte er den ikke klarlagt, og marketing kan styrke sin rolle ved at tage fat på disse etiske dilemmaer.

Så hvad nu? Hvad kan annoncører gøre?

Alle virksomheder er unikke, men for alle gælder, at de etiske valg er blevet en forretningsmæssige vurdering. Annoncører og medier lever af og med hinanden, og annoncørers effekt er afhængigt af mediers adgang til forbrugerne. DAOM vil hjælpe annoncører til at få et mere sikkert og bedre resultat af deres markedsføring, i tæt samarbejde med medier og mediebureauer, og udvikler derfor et Etik kompas:

Ambitionen er at udvikle et værktøj, som hjælper annoncører til at forstå, træffe og implementere de etiske valg indenfor medievalg. Etik-kompasset vil – som vi har for vane i DAOM – blive udviklet i tæt samarbejde med medier, annoncører, bureauer og andre samarbejdspartnere, og vil naturligvis løbende blive vedligeholdt (derfor version 1.0):

 • Etik-kompasset vil omfatte en gennemgang af mulige etiske dilemmaer, scenarier for markedsføringen og konkrete beslutninger at “etik-tjekke”, som f.eks.:
  • Medievalg; deres aftryk på CO2, samfundsansvar mm
  • “Grøn markedsføring”; klima & bæredygtighed, ESG-rapportering mm
  • Pris-markedsføring
  • Kunstig intelligens (AI)
  • Design & data-etik
 • Marketing kan vælge at involvere andre fra virksomheden i arbejdet, og vi tilbyder et 3 timers oplæg (guide-gennemgang) for virksomheden at starte arbejdet med. Oplægget vil dække:
  1. Beskrivelse af “etik-problem-stillingen”; med cases;
  2. Kort beskrivelse af lovgivning på området; herunder eksempler på brud & domme
  3. Typiske scenarier & valg-muligheder; herunder tilpasnings-muligheder på platforme
  4. Diskussion af etik og moral; virksomhedens ambitions-niveau

Tag fat i os, hvis du vil bidrage eller høre mere:

Kontakt

Direktør: Thomas Kragh
thomas@daom.dk
+45 5139 3347