Direktør fratræder ved årsskiftet

Holger Wilcks, direktør for Danske Annoncører og Markedsførere har valgt at opsige sin stilling og stopper den 31. december 2021. Foreningen har i den forbindelse udsendt denne pressemeddelelse:

For et år siden blev Danske Annoncører og Markedsførere dannet som afløser for den tidligere annoncørforening, og nu gør foreningen status efter sit første år i den nye konstellation.

”På trods af Covid, er det lykkedes på blot et år at samle 30 af Danmarks største og mest toneangivende annoncører om en forening, som, på trods af at den er ny, har markeret sig meget stærkt på vegne af dansk erhvervsliv. Her vil jeg især fremhæve det store arbejde, der er blevet gjort for at ordentlige vilkår for den digitale markedsføring i Digital Services Act”, siger bestyrelsesformand Michael Stein.

DAOM med Holger Wilcks i spidsen har således i samarbejde med Dansk Erhverv og World Federation of Advertisers hjulpet danske Medlemmer af Europaparlamentet med ændringsforslag og talepapirer til Digital Services Act. Derudover har foreningen aktivt arbejdet for ændringer af Markedsføringsloven, der skal lette vilkårene for finansielle virksomheder og for blot en uge siden udgav foreningen Transparensbarometer 2021, der sætter fokus på data- og pengestrømme i det digitale mediemarked.

”Nu er fundamentet for foreningen lagt, og vi har med den store indsats på en lang række politisk ”tunge” men ikke desto mindre helt afgørende områder for danske annoncører vist, at vi har en eksistensberettigelse” siger Michael Stein.

DAOMs direktør, Holger Wilcks, har valgt at stoppe ved årets udgang. ”Holger har været med til at lægge fundamentet for foreningen, og har gjort en stor indsats, som vi takker ham for. Med den stigende kompleksitet på mikro og makro niveau for danske annoncører, er der ingen tvivl om, at behovet for en Annoncørforening aldrig har været større, det viser vores flotte medlemstilgang også, så vi ser lyst på fremtiden.”

Mere information

Kontakt bestyrelsesformand Michael Stein pr. mail til michael@daom.dk